Op 27 november 2023 evolueerde D E Architecten uit Tervuren naar studio WAAGA.

Veelgestelde vragen

Heldere antwoorden op de meest voorkomende vragen over alle aspecten van uw architectuur project, van begin tot eind.

studio WAAGA
Brusselsesteenweg 43
3080 Tervuren

hi@studiowaaga.be
+32 2 582 04 93
BE0895.398.783

F.A.Q.

Met aannemers waar we in het verleden al mooie en succesvolle projecten mee gerealiseerd hebben, werken we uiteraard graag ook opnieuw mee, maar we zijn op generlei wijze gebonden aan één of meerdere aannemers.

We staan ook altijd open om nieuwe bouwprofessionals te leren kennen, en te bekijken of onze waarden overeenstemmen.

Zij moeten namelijk onze projecten tot een goed einde brengen, en de kwaliteiten leveren die wij in onze projecten verwerken, om zodoende jullie bouwwensen te realiseren.

Wij werken niet met een minimaal budget of een minimale omvang voor onze projecten. Voor ons is het belangrijk dat we de kans krijgen om een verrassende architecturale meerwaarde te creëren.

Niet zozeer de schaal dus, maar wel de kwaliteit van een project drijft ons, en voor dit soort van projecten engageren wij ons volledig.

Onze voorkeur ligt bij de totaalprojecten, waar wij van A tot Z kunnen ontwerpen en de werken volledig kunnen opvolgen tot het einde.

Tenzij de uitvoering van de werken door een andere architect zouden opgevolgd worden, zijn wij als architect wettelijk aansprakelijk en verzekeringstechnisch daarom ook verplicht om de uitvoering van minstens de met de wind- en waterdichte ruwbouwwerken te controleren. De ontwerpende architect hoeft wettelijk echter niet noodzakelijk de werf-controlerende architect te zijn; een wissel is m.a.w. niet echt wenselijk maar wel mogelijk.


Regularisatie-opdrachten anderzijds, zijn per definitie beperkt tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning en kunnen wij voor jullie opmaken (op voorwaarde dat de regularisatie vergunbaar kan geacht worden).

Dit is erg afhankelijk van project tot project. Van begin ontwerp tot oplevering & verhuis, kan je voor een ééngezinswoning best rekening houden met een doorlooptijd van +/- 24 maanden. De procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning en methode van uitvoering (gesplitste aannemingen versus algemene aanneming, traditionele bouw versus houtskeletbouw,…) zijn hierbij de grootste variabelen.

Als architect hebben we hier geen echte voorkeur over.

Het is ook zeer afhankelijk van de aard van het project zelf of de aannemersmarkt er al dan niet op gericht is algemene aanneming aan te bieden (of niet). Hoe meer aparte aannemers echter, hoe meer aparte contracten, timings-onzekerheden, etc… en vooral hoe meer coördinatie vereist is.

Een tussenoplossing waarbij minstens wind- en waterichte ruwbouw in één hand wordt gegeven is naar onze mening dan ook de meest pragmatische.

Verder is het belangrijk te weten dat werfcoördinatie niet de standaardtaak en -verantwoordelijkheid van de architect is. Ingeval van gesplitste aanneming assisteren we u wel maximaal om de realisatie in goede banen te leiden, maar rekenen we er tegelijk ook op u als bouwheer om de uitvoering te coördineren.

Zowel aannemer, architect en ingenieur zijn 10 jaar aansprakelijk voor ernstige gebreken die de ‘integriteit’ van de werken in gevaar brengen. Dit geldt in eerste instantie voor alle stabilitaire zaken maar zeker ook voor vochtinfiltraties (aangezien deze op termijn ook de stabiliteit van het gebouw kunnen aantasten.) Deze periode gaat in vanaf de voorlopige oplevering van de werken of ingebruikname van het gebouw. In deze periode zijn wij gebonden om deze problemen mee te onderzoeken, en oplossingen naar voor te brengen. Zowel architect, ingenieur alsook aannemer (ingeval van woningbouw) zijn wettelijk verplicht zich decenaal te verzekeren.

Wij zijn jaarlijks gesloten in de laatste drie weken van juli (bouwverlof van de regio Vlaams-Brabant) en tussen Kerst en Nieuwjaar. Daarbij zijn we tevens gesloten op de wettelijke feestdagen, net zoals iedereen. Het is per uitzondering mogelijk dat er met gesloten deuren alsnog gewerkt wordt in deze periode, maar dit is eerder de uitzondering dan de regel.

Het ereloon wordt bepaald in functie van de omvang en de aard van de opdracht, op basis van de technische moeilijkheidsgraad en de tijdsbesteding nodig om de opdracht uit te voeren. Doorgaans wordt er op basis van deze parameters een ereloonpercentage gehanteerd dat in verhouding staat tot de reële bouwkost van een project.

Voor op voorhand budgettair strikt afgebakende projecten, kan het ereloon geforfaitiseerd worden, of kan het geforfaitiseerd worden in een later stadium.
Voor projecten waarvan de opdracht moeilijk af te lijnen is, kan er eveneens geopteerd worden om te werken volgens een voorgaand bepaalde uurloon.

Wij zullen steeds de nodige analyse doen van elke opdracht, en u aansluitend een fair voorstel maken gebaseerd op uw specifiek project.

Overeenkomstig de wet (wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect) moet men een beroep doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd.

In de praktijk is de rol van de architect echter niet beperkt tot het tekenen van bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken. Het omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces op basis van de specifiek overeengekomen architectenopdracht.

Meer informatie met betrekking tot deze vraag kan u vinden op de site van de orde van architecten: https://www.architect.be/nl/ik-verbouw/veelgestelde-vragen/

Droomt u over een nieuwe woning, of wenst u graag aanpassingen aan te brengen aan uw huidige woning? Wacht dan niet te lang om een architect en/of interieurarchitect te raadplegen.

Wij adviseren u graag bij uw bouwwensen op vlak van beide disciplines, en door onze grondige analyse en inzichten komen we vaak tot verrassende oplossingen die niet altijd voor de hand liggen, of waar u zelf aan zou denken.

Daarom is het goed om ons vanaf het begin te betrekken bij uw project. Zo vermijdt u dat u veel werk en tijd steekt om zelf iets uit te werken wat achteraf toch niet de juiste oplossing voor uw wensen blijkt te zijn.

Uw dromen en wensen zijn onze uitdaging! Wij streven ernaar om uw wensen te vertalen in een architecturaal ontwerp dat uw verwachtingen overstijgt. Het is onze missie om te zoeken naar oplossingen die uw verwachtingen en bouwwensen overtreffen.

Uw taak in dit proces is om ons zoveel mogelijk informatie te verschaffen over uw bouwwensen en ons toe te laten u te verrassen met onze bevindingen.

Het ontwerpproces is een dialoog tussen ontwerper en bouwheer, en de beste resultaten worden bereikt door wederzijds respect en toewijding aan het project. Hoe meer informatie wij verkrijgen, hoe gerichter het project kan evolueren tot een ontwerp dat aan ieders verwachtingen voldoet.

Voor elk project waar een omgevingsvergunning voor vereist is, dient u minstens een architect en een veiligheidscoördinator onder de arm te nemen. Afhankelijk van de aard van het project is het mogelijks nodig ook nog andere studies en consultants in te schakelen (EPB-verslaggever, ingenieur stabiliteit, grondsonderingen, ingenieur technieken, asbestinventaris/sloopopvolgingsplan, bodemdeskundige, akoestische studies…)

Ook al is onze visie op architectuur modern en hedendaags, in onze gebouwen vindt u relatief weinig vormelijke gelijkenissen. Onze architectuur kenmerkt zich dus niet zo zeer door vooraf gedefinieerde vormelijke elementen, wél laten we ons leiden door die waardevolle architecturale oplossing voor het specifieke project op zich…. Meer info over ons

Professionele samenwerking?

Producent, leverancier of andere professional en geïnteresseerd om samen te inspireren? Vul het formulier op onze contact pagina in en laat ons weten hoe we kunnen samenwerken om unieke projecten te realiseren.

Een totaalbeleving op een hoger niveau, zowel in het esthetische als het functionele.

studio WAAGA, Waarden gedreven architecten die naadloos interieur en exterieur combineren tot een verleidelijk totaalpakket voor uw droomproject. Uw visie, onze creativiteit.

Projecten

Vooruitstrevende en vakkundige ontwerpen die de visie van de bouwheer verenigen met functionaliteit.

Ontdek onze services

Onze diensten voor unieke, innovatieve en functionele ontwerpoplossingen in functie van de bouwheer.

Een klik?

Benieuwd naar wat wij voor uw project
kunnen betekenen? Vraag hier een
verkennend gesprek aan.

hi@studiowaaga.be
02 582 04 93