Op 27 november 2023 evolueerde D E Architecten uit Tervuren naar studio WAAGA.

Professioneel - Architectuur - Nieuwbouw

Reconversie KMO site Evergreen

Een ‘trekker’ in zijn soort

Samen met onze bouwheer analyseerden we waar (kmo-)bedrijven vandaag mee gediend zijn: no-nonsense, klantgericht, eerlijk, transparant, efficiënt, correcte prijs/kwaliteitverhouding. Omdat deze bedrijvenzone in ’t algemeen en ook dit pand in ’t bijzonder, de aansluiting met de tijdsgeest kwijtgespeeld was, wil het ontwerp een ‘trekker’ zijn voor waar KMO-bedrijven zich vandaag wél mee vereenzelvigen.

Heropwaardering

De bedrijven die zich vestigen in Evergreen vinden er de kwaliteit en het imago die essentieel is voor hun business. Ook voor de stad Aarschot als dusdanig, is dit project ruimtelijk versterkend en een upgrading van hun industriepark. Dat de gecreëerde diversiteit het geheel op schaal van KMO-bedrijven brengt is doel op zich maar het creëren van een totaalproject is dat ook, blijke waarvan de keuze van kleuren en materialen.

Ontwerp van een modern kantoorgebouw met bijbehorende loodsen
Ontwerp van een modern kantoorgebouw met bijbehorende loodsen
Ontwerp van een modern kantoorgebouw met bijbehorende loodsen
Ontwerp van een modern kantoorgebouw met bijbehorende loodsen

Meer info

Maatschappelijke en stedenbouwkundige achtergrond

Het traditionele concept van industrieparken is achterhaald. België is te bescheiden voor mondiale bedrijven en te dichtbevolkt om de hinder van vervuilende bedrijven te dulden. Ook overheden en intercommunales herbronnen zich. Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerings Plan strekt er toe de intussen verouderde structuren en activiteiten te revitaliseren. De mogelijkheid om klassieke, grotere industriële panden om te vormen voor KMO-bedrijven is één van de speerpunten van dit PRUP.

Van een industriële loods naar hedendaagse KMO-site

Het pand Nieuwlandlaan 111 te Aarschot was een typevoorbeeld van wat hier het gevolg van is: één grote (7500m²) loods waar de enkele ingebouwde kantooroppervlaktes de enige zijn die niet in onbruik waren geraakt. De initiële doosvorm-loods was zeer eentonig en oversteeg normaal menselijke verhoudingen. Niet in te schatten of ze opgebouwd was in 20 dan wel in 30 traveeën. Door ze drastisch in te krimpen halveerden we enerzijds de monotonie ervan en creëerden we er anderzijds extra ruimte door. Door de invulling van deze vrijgekomen ruimte met niet één maar twee bijkomende volumes met beperkte footprint, krijgt het geheel correcte verhoudingen en is er een belevings-diversiteit.

Geïnspireerd?

Benieuwd hoe we uw visie tot leven kunnen brengen?
Vraag hier een verkennend gesprek aan.

hi@studiowaaga.be
02 582 04 93

Meer projecten

Ontwerp van een modern kantoorgebouw

Bedrijvencomplex Wingtower