Op 27 november 2023 evolueerde D E Architecten uit Tervuren naar studio WAAGA.

Publiek - Totaalproject - Nieuwbouw

Kleuterschool GBS 'de 9sprong'

Hernieuwbouw

Net zoals het af te breken gebouw (kleuterschool), dient het nieuwe ontwerp zich te situeren tussen het hoofdgebouw van de school en het achterliggende park. Ook de hernieuwbouw-versie geeft de ruimte tussenin vorm, en bij uitbreiding definieert ze de lay-out van de school als dusdanig. Tot daar de constante tussen er voor en er na … want verder wordt het nieuwe toch helemaal anders.

Cirkelvormig gebouw

Anders dan voorheen, kozen we ditmaal voor een compleet cirkelvormig gebouw. Voordeel hiervan is dat we het aangrenzende park nu echt als troef kunnen uitspelen. De vorm drijft geen wig meer tussen hoofdgebouw en park maar is er het verbindende element toe; het opent er maximaal het zicht op en stimuleert de interactie tussen speelplaats en park.

Speels ontwerp van een nieuw uitbreiding aan een bestaande school
Speels ontwerp van een nieuw uitbreiding aan een bestaande school
Speels ontwerp van een nieuw uitbreiding aan een bestaande school

Meer info

Analyse

We vinden het belangrijk de historiek van de school te kennen en te analyseren, evenals de wijze waarop men in de diverse periodes aan de alsmaar evoluerende omstandigheden oplossing gaf of althans er probeerde aan te geven … om aldus niet de zoveelste fragmentarische ‘aanpassing’ in gang te duwen. Tijd dus voor een fundamentele en duurzame verankering van en in de school.

Gebouwindeling

De ronde vorm van het gebouw vinden we zeker geen nadeel voor lokaalindelingen. In tegenstelling tot lagere-schoolklassen, worden kleuterklassen immers niet lineair maar met deelruimtes ingericht. Een asymmetrische gang die zich dwars doorheen het volume splijt, is de horizontale en verticale circulatieruimte maar is ook een belevingsruimte op zich.

Licht en transparantie

Lichtheid en transparantie zijn ook de sleutelbegrippen voor wat de gevelbehandeling betreft: een witte binnenschil met maximaal grote raampartijen wordt omringd door verticale houten vinnen die het zicht van buiten naar binnen enigszins toch limiteren en die van binnen naar buiten toe de glaspartijen vrijwaren van oververhitting.

Historiek

De oorsprong van deze school gaat terug naar de Zusters van Vorselaar die zich in het begin van vorige eeuw in het gehucht Borgt (gemeente Grimbergen) vestigden en er de meisjesschool stichtten. Als onderdeel daarvan was het kleuterschooltje een achterin gelegen, vrijstaand gebouwtje en het gebouw definieerde daardoor de speelplaats. Decennia lang bleef de school in verhouding staan tot de bevolking van het dorp er rondom. Een bevolkingstoename echter trok zich eind vorige eeuw op gang en gaat tot de dag van vandaag eigenlijk gestaag verder door.
Diverse verbouwingen en uitbreidingen van zowel gebouw als omgevingsaanleg (eetzaal, burelen, fietsenstalling, aparte speelplaats kleuters versus lager school…) moesten hier het hoofd aan bieden. Het kleuterschooltje zelf bleef daarbij onaangeroerd, doorstond alle evoluties … tot vandaag blijkt dat het ook niet meer voldoet en afgebroken en door nieuwbouw vervangen dient te worden.

Geïnspireerd?

Benieuwd hoe we uw visie tot leven kunnen brengen?
Vraag hier een verkennend gesprek aan.

hi@studiowaaga.be
02 582 04 93

Meer projecten

Ontwerp van een modern kantoorgebouw

Bedrijvencomplex Wingtower