Op 27 november 2023 evolueerde D E Architecten uit Tervuren naar studio WAAGA.

Professioneel - Architectuur - Nieuwbouw

Kazerne Panquin

Een voorheen verwaarloosde site op een bevoorrechte plek

Alhoewel de voormalige legerkazerne ‘Panquin’ grote erfgoedwaarde had, lag ze er al geruime tijd ongebruikt, ontoegankelijk, onverzorgd en ‘onder het stof’ bij. Het historische 18e eeuwse gebouw in hoefijzervorm en de orangerie worden ontdaan van alle ongelukkige randbebouwing en met alle zorg in eer hersteld. Nieuwe vrijstaande collectieve woongebouwen vormen er het hedendaagse antwoord op.

High end architectuur op een unieke plek

Wie de site kent, weet dat ze zeer uniek is: direct aanleunend bij het centrum van de gemeente evenals bij het als cultuurhistorisch landschap beschermde ‘Park van Tervuren’. Zowel de te restaureren gebouwen alsook de nieuwe gebouwen en niet in het minst de omgevingsaanleg er rondom zijn dan ook zeer high end.

studio WAAGA werkt voor dit project samen met Czaar architecten, C+S architects, Bureau Bouwtechniek, Koplamp architecten en Omgeving.

Meer info

Functionele mix

Het hoefijzercomplex en de orangerie worden ingericht als hotel met apart restaurant, congresruimte en wellness. Een woongebouw met gelijkvloerse handelsruimtes en ondergrondse parking, ontwikkelt zich langs de straatzijde (Duisburgse steenweg) en drie solitaire woongebouwen met unieke omgevingsaanleg van tuinen en vijvers vervolledigen het plaatje.

Visuele link

De bouwzones zijn strategisch gekozen: enerzijds langsheen de nieuwe centrale groenzone, en anderzijds langsheen de Rijkunstdreef aan het Park. Het binnengebied dat hierdoor afgebakend wordt is ideaal voor de aanleg van de nieuwe randparking.

Om de visuele link met het park zo groot mogelijk te houden worden de gebouwen niet verbonden, maar onderbroken en opgesplitst in 3 aparte gebouwen: PLEIN, PARK en TOREN.

Groene corridor

Centraal op de site wordt een nieuwe groene corridor tussen de Warandevijvers van het Park enerzijds en de Robianovijvers aan de overzijde van de straat anderzijds. De Voer (die in Leuven in de Dijle uitmondt) opnieuw wordt hierbij terug open gemaakt en herstelt aldus ook een natuurlijk evenwicht.

Coherente ruimtes

De (vrijstaande) gebouwen definiëren hun eigen volumetrie en ruimte.  Elk met een eigen karakter, maar tegelijk ook onderling coherent, deel van het grotere geheel. Ook elke open ruimte tussen de gebouwen in, is zowel individueel geanalyseerd en ingericht als tegelijk ook het overall-bindmiddel van de site als dusdanig.

Geïnspireerd?

Benieuwd hoe we uw visie tot leven kunnen brengen?
Vraag hier een verkennend gesprek aan.

hi@studiowaaga.be
02 582 04 93

Meer projecten

Ontwerp van een modern kantoorgebouw

Bedrijvencomplex Wingtower