Op 27 november 2023 evolueerde D E Architecten uit Tervuren naar studio WAAGA.

Publiek - Totaalproject - Nieuwbouw

Uitbreiding Sint-Jozefschool

Yin en yang

Dit project hebben we in samenwerking met STAARC bv mogen uitvoeren.

Het meest in het oog springend deel van het project is een nieuwe vleugel op de hoek van de site.  De volumetrische contouren ervan spiegelen zich aan de (bestaande) kapel van de school. Tegelijk is de uitwerking ervan zeer hedendaags: een sculpturaal volume, integraal (gevels en daken) in een witte kleur. Oud en nieuw als het ware als een yin-yang symbool voor heden en toekomst.

Link tussen interieur en exterieur

Ook al is het gebouw ontworpen als een bijkomend landmark voor het centrum van de gemeente, het is veel meer dan dat. Het is namelijk vooral ook de dagdagelijkse leefwereld van schoolkinderen en vanuit dat perspectief gaven we de ruimtes ook vorm van binnenuit: een ontwerp als een kruising tussen exterieurarchitectuur en interieurarchitectuur dus.

Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw
Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw

Meer info

Uitdagende opdracht

De vraag die zich in onze visie stelde, was op welke wijze de afbraak van bepaalde volumes moet/mag/kan vervangen worden door nieuwbouw. De vraag stellen is ze deels al beantwoorden: tegelijk vernieuwend (letterlijk en figuurlijk) en respectvol (ten aanzien het gebouwencomplex als een geheel, alsook ten aanzien van de dorpskern waar de school een beeldbepalend voor is).
Het eindplaatje is een combinatie van oud en nieuw waarbij interieur voor beide de ‘meerwaarde-touch’ is.

Eye-catchers

De brede trap, de handgrepen, de verlichting en de opvallend gele bordeswand met ronde gaten er in, springen in ’t oog, zeker als het zonlicht er bijna een echt spektakel van maakt. Plexi demonteerbare ‘bollen’ zijn er specifieke toevoegingen aan en zijn niet alleen een vrijblijvende, statische eye-catchers maar ook interactieve tools die zowel kinderen als juffen en meesters kunnen gebruiken i.f.v. de sfeer van de dag.

Kapstokken zijn in scholen niet zelden chaos-plekken. In de uitwerking met zitbankjes hoeven de kinderen daar in het nieuwbouwgedeelte van het project alleszins de vloer niet voor te gebruiken. En ook al is het door vrij eenvoudig schilderwerk, hebben de kapstokken ook in het verbouwingsgedeelte iets aparts: ze zijn per klas namelijk figuratief ‘onder dak’ gebracht.

Een leeromgeving die inspireert

De bevordering van een positieve leeromgeving is concreet waar we wensten dat ons ontwerp toe zou leiden. De diverse (klas)lokalen en verbindingsruimtes stralen een gevoel van ruimte, licht en openheid uit en enthousiasmeren aldus zowel de leerkrachten als de kinderen zelf. Diverse specifieke ‘hoekjes’ en ‘aankledingen’ maken het tenslotte ook tot hún school.

Natuurlijk (zon)licht werd doelgericht opgezocht. In het bijzonder in de gele bordeswand laten we het (licht)spel ervan ‘haar gang gaan’. Weloverwogen combinaties van zowel inbouw- als opbouw(kunst)verlichting, pendelverlichting en indirecte verlichting is verder functioneel aangewend waar nodig (aandacht voor de les) en is sfeerbepalend in ruimtes waar beleving centraal staat.

Geïnspireerd?

Benieuwd hoe we uw visie tot leven kunnen brengen?
Vraag hier een verkennend gesprek aan.

hi@studiowaaga.be
0412 34 56 78

Meer projecten

Ontwerp van een modern kantoorgebouw

Bedrijvencomplex Wingtower