Op 27 november 2023 evolueerde D E Architecten uit Tervuren naar studio WAAGA.

Publiek - Totaalproject - Nieuwbouw

Residentie Van Hammestraat

Interessant hoekgebouw

Dit gebouw voor sociale huisvesting, bevindt zich in een stedelijke omgeving (Brussel) op de hoek van twee straten met erg verschillende typologie. De éne straat is erg smal -met rijwoningen en een tramspoor- de andere een over-gedimensioneerde laan met middenberm gerelateerd aan de achterliggende hoogbouw. De brede laan mondt aan de overzijde van het perceel uit in een buurtpark. De ‘samen-komst’ van beide typologiën maakt dit hoekgebouw a priori al interessant.

Samenspel van typologiën en verhoudingen

We verlengen de typologie van rijwoningen door het gabarit met hellend dak tot tweemaal toe te herhalen. Tegelijkertijd herleiden we volumes tot hun essentie door zowel dak als gevel te bekleden met leien en door het eenvoudige ritme van de raamopeningen. Het hoekvolume beklemtoont de hiërarchie en de onderlinge verhoudingen. Door aan beide zijden ervan ook achteruit te springen ontstaat ook extra ruimte. Toekomen gebeurt onder de uitkraging die zo ontstaat en circuleren gebeurt in de kier tussen beide volumes.

Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere
Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere
Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere
Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere
Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere
Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere
Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere
Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere
Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere
Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere

Meer info

Schakeling van volumes

Het hoekvolume ‘zit’ op een derde volume, dat de aanzet vormt voor een latere ontwikkeling in de richting van de verderop gelegen hoogbouw. Dit derde volume krijgt dan ook een andere architectuurtaal: opgetrokken in metselwerk, met platte daken, en meer wisselende gevelopeningen. Door deze schakeling integreert het geheel zich in straatbeeld van beide straten: vanuit de éne straat domineert de typologie van de rijwoning in bruine leien, vanuit de andere domineert appartementsbouw in grijze gevelsteen.

Verdichting maar met hoge woonkwaliteit

Het geheel is compact, maar tegelijkertijd heeft elke woning een kwalitatieve buitenruimte. De kleine tuin wordt ingericht als buitenruimte voor de gelijkvloerse woningen, de platte daken als groendaken en dakterrassen.

Ruimtes met weinig woonkwaliteit worden ingericht als technische ruimtes, parkings en fietsenstallingen. Leef- en woonkwaliteit in de buurt én in de woningen zelf, m.a.w. duurzame stedelijke verdichting.

Totaalontwerp

In het totaalontwerp van het project trekken we het materiaalgebruik van de architectuur door in de centrale circulatieruimte: beton van de plinten herhaalt zich in trappen en bordessen, de gevel in leien benadrukt ook in de traphal het semi-publieke karakter van deze ruimte en van de voordeuren tot de woningen

Geïnspireerd?

Benieuwd hoe we uw visie tot leven kunnen brengen?
Vraag hier een verkennend gesprek aan.

hi@studiowaaga.be
02 582 04 93

Meer projecten

Ontwerp van een modern kantoorgebouw

Bedrijvencomplex Wingtower