Op 27 november 2023 evolueerde D E Architecten uit Tervuren naar studio WAAGA.

Publiek - Totaalproject - Nieuwbouw

WZC Betlehem

Eenheid in diversiteit

We stelden het ons als opdracht om binnen een groot en vrij heterogeen geheel zowel eenheid als individualiteit te brengen. De architectuur verheft zich niet boven de vorige architectuur, noch stelt ze zich er koudweg naast: ze integreert zich. In de vertaling van het bouwprogramma ligt de focus aldus op het creëren van eenheid in verscheidenheid, het voltooien eerder dan dat het differentiëren, het maken m.a.w. van een synthese.

Broer en zus

Alhoewel de gebouwen ook op zichzelf staan, zijn ze als broer en zus van mekaar en zoeken ze tegelijkertijd ook aansluiting bij het bestaande hoofdgebouw (voormalig ziekenhuis). De dynamiek van het ene gebouw (‘project 3’) manifesteert zich in de positionering van individuele ramen, in het andere gebouw is die dynamiek er in de positionering van raamgehelen.

Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent
Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent

Meer info

Valideren van bestaande en nieuwe omgevingsaanleg

Het valideren van de omgevingskwaliteiten uit zich zowel in de schikking van de volumes alsook in de beleving van de binnenruimtes zelf. In tegenstelling tot voorheen is er nu dóórzicht naar het park toe en creëren de gemeenschappelijke leefruimtes diagonale zichtrelaties. Zowel het project 3 als het project 4 definiëren elk een eigen binnentuin; de ene is heel publiek gericht, de andere is er eerder specifiek voor de eigen bewoners. Beide nodigen heel hard uit en worden dan ook intensief gebruikt.

Historiek

Het aanschijn van deze oude ziekenhuissite St. Jozef was in de loop van de jaren ’90 en 2000 al aanzienlijk geëvolueerd. De realisatie van de zogenaamde ‘projecten 3 en 4’ vormen het sluitstuk van een masterplan en creëerden meteen de eindsetting van de site als een geheel. De architecturale opdracht bestond er onder meer in om binnen een groot en vrij heterogeen geheel zowel eenheid als individualiteit te brengen. In totaal werden er 285 woonentiteiten gerealiseerd (117 in het ‘derde’ en 168 in het ‘vierde’ project) + verbindingspasserellen, nieuw onthaal, omgevingsaanleg

Kunst

Bijzonder is zeker ook de samenwerking met kunstenares Yo Bisschops. Haar werk is hier een reflectie op en interpretatie van de realiteit die er in de nabije en minder nabije omgeving gewoon is. Herkenbaar maar toch ‘anders’. Talloze beelden zitten verweven langsheen alle circulatieruimtes van het woon- en zorgcentrum en schrijven daardoor een verhaal in het verhaal.

Geïnspireerd?

Benieuwd hoe we uw visie tot leven kunnen brengen?
Vraag hier een verkennend gesprek aan.

hi@studiowaaga.be
02 582 04 93

Meer projecten

Ontwerp van een modern kantoorgebouw

Bedrijvencomplex Wingtower