Op 27 november 2023 evolueerde D E Architecten uit Tervuren naar studio WAAGA.

WZC Betlehem Herent

Ontwerp van de site WZC betlehem te Herent

Publiek – Totaalproject – Nieuwbouw WZC Betlehem Eenheid in diversiteit We stelden het ons als opdracht om binnen een groot en vrij heterogeen geheel zowel eenheid als individualiteit te brengen. De architectuur verheft zich niet boven de vorige architectuur, noch stelt ze zich er koudweg naast: ze integreert zich. In de vertaling van het bouwprogramma […]

kleuterschool GBS ‘de 9sprong’

Speels ontwerp van een nieuw uitbreiding aan een bestaande school

Publiek – Totaalproject – Nieuwbouw Kleuterschool GBS ‘de 9sprong’ Hernieuwbouw Net zoals het af te breken gebouw (kleuterschool), dient het nieuwe ontwerp zich te situeren tussen het hoofdgebouw van de school en het achterliggende park. Ook de hernieuwbouw-versie geeft de ruimte tussenin vorm, en bij uitbreiding definieert ze de lay-out van de school als dusdanig. […]

WZC Warlandis

Doordacht ontwerp van een nieuwbouw woonzorgcentrum te Jette

Publiek – Totaalproject – Nieuwbouw WZC Warlandis Setting Aan de Odon Warlandlaan te Jette ontwierpen we dit woonzorgcentrum met 93 zorgkamers, 19 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum. De locatie is stedelijk, tussen twee wachtgevels,  met een gevelbreedte van +/- 72m en een bouwdiepte van +/- 40m. Aan straatzijde is het project onderdeel van een traditioneel […]

Sint-Jozef

Doordacht ontworpen nieuwbouw uitbreiding aan bestaand schoolgebouw

Publiek – Totaalproject – Nieuwbouw Uitbreiding Sint-Jozefschool Yin en yang Dit project hebben we in samenwerking met STAARC bv mogen uitvoeren. Het meest in het oog springend deel van het project is een nieuwe vleugel op de hoek van de site.  De volumetrische contouren ervan spiegelen zich aan de (bestaande) kapel van de school. Tegelijk […]

Eglantier

Ontwerp van een nieuwbouw uitbreiding voor De Eglantier te Leefdaal. Dit helemaal gericht op de leefwereld van de kinderen die er opgevangen worden.

Publiek – Totaalproject – Nieuwbouw De Eglantier Een landschapsversterkend woonvolume … is wat we voor ogen namen, en alhoewel het project programmatorisch wat buiten de standaard-verhouding van een woning valt, was het toch onze doelstelling dit beeld te verwezenlijken. Het gebouw ziet er aldus niet alleen als een (t)huis uit in de letterlijke zin van […]

WZC Zonneweelde

Moderne nieuwbouw uitbreiding aan bestaand woonzorgcentrum

Publiek – Totaalproject – Nieuwbouw WZC Zonneweelde Nieuw als aanvulling op bestaand We kozen er voor om de uitstraling en aantrekkingskracht van (het woon- en zorgcentrum) Zonneweelde te valideren én in combinatie te plaatsen met kwaliteiten van hedendaagse architectuur en ook interieurarchitectuur. Geen breuk tussen oud en nieuw dus, ook geen ‘imitatie’; wel een vormentaal […]

Van Hammestraat

Ontwerp van een nieuwbouw appartementsgebouw in Evere

Publiek – Totaalproject – Nieuwbouw Residentie Van Hammestraat Interessant hoekgebouw Dit gebouw voor sociale huisvesting, bevindt zich in een stedelijke omgeving (Brussel) op de hoek van twee straten met erg verschillende typologie. De éne straat is erg smal -met rijwoningen en een tramspoor- de andere een over-gedimensioneerde laan met middenberm gerelateerd aan de achterliggende hoogbouw. […]